hallbarhet_01

Hållbarhet

Järn och stål återvinns och är en del av det moderna miljö- och kretsloppssamhället. Stålet är 100 procent återvinningsbar och innehåller alltid återvunnet material i produktionen. Restprodukter från ståltillverkning används även för produktion av annat material som exempelvis cement, elektronikprodukter och glas.

Med rätt underhåll blir livslängden mycket lång, vilket är bra ur resursanvändningssynpunkt. Om inte plåten återanvänds så kan materialet återvinnas genom omsmältning.

Green Coat – naturlig färg på pannplåt

Färgen är kromatfri och anpassad till nordiska förhållanden. Den är också baserad på naturliga oljor från växtriket, där 40 procent av traditionella råoljebaserade lösningsmedel har ersatts. Green Coat är resultatet av ett tioårigt forskningsprojekt i samarbete med svensk industri och högskola. Färgen är utvecklad för att tåla det tuffa nordiska klimatet, med stora temperaturvariationer och långa perioder med fukt och väta, och är väl testad. Förutom miljönyttan är den mindre repkänslig och smidigare att jobba med.

hallbarhet_01