klovsjo_04

Tillbehör

Vi vårdar hållbara traditioner inom svensk kulturbyggnadsvård och har därmed utvecklat en unik och hållfast lågprofilskruv, tillsammans med vår skruvleverantör, som påminner om den gamla klassiska klockspiken. Vår Pannplåtskruv skruvas i profiltoppen och skapar ett sammanhållet, grafiskt och tilltalande estetiskt uttryck.

klovsjo_04
Pannplåtstillbehör

Pannplåtsskruven är en lågprofilskruv med torxskalle 5, 5/50 mm, som skruvas i profiltoppen.

Pannplåtsskruven är en lågprofilskruv med torxskalle 5, 5/50 mm, som skruvas i profiltoppen.

Fråga gärna oss eller våra återförsäljare så hjälper vi till med övrigt tillbehör. Här följer exempel på tillbehör som kan behövas:
Fotplåt 150 x 30 mm

Fotplåt
150 x 30 mm

Fotplåt 150 x 70 mm

Fotplåt
150 x 70 mm

Nockplåt 195 x 195 mm

Nockplåt
195 x 195 mm

Vägglist (ståndskiva) 150 x 150 mm, Alt, 200 x 200 mm

Vägglist (ståndskiva)
150 x 150 mm, Alt. 200 x 200 mm

Vindskivebeslag typ 1, 125 x 20 mm

Vindskivebeslag typ 1
125 x 20 mm

Vindskivebeslag typ 2, 145 x 50 mm

Vindskivebeslag typ 2
145 x 50 mm

Vindskivebeslag typ 3, 145 x 100 m

Vindskivebeslag typ 3
145 x 100 mm

Vinkelränna försänkt, 150 x 150 mm

Vinkelränna försänkt
150 x 150 mm

Vinkelränna 300 x 300 mm

Vinkelränna
300 x 300 mm